Ansvar

Vi håller det vi lovar!

Arbetssäkerhet

Vi utvecklar vår arbetarsäkerhet hela tiden för att vara en tillförlitlig samarbetspartner:

 • Våra medarbetare är grundligt utbildade med fortlöpande skolningsprogram på individuell nivå.
 • Vår app innehåller skriftliga städscheman som berättar exakt vad som skall göras samt kartlagda avvikelser.
 • Alla våra städrum är i bästa skick och vi har användarsäkerhetsföreskrifter för alla våra rengöringsmedel i vår app.
 • All vår utrustning och våra maskiner underhålls av vår egen tekniska support för att garantera snabb service.
 • Vi följer upp våra medarbetares arbetarsäkerhet med en fungerande arbetarskyddskommission, som regelbundet granskar alla våra medarbetares arbetsplatser.
 • Alla våra medarbetare har arbetskläder med vår logotyp.
 • Alla våra medarbetare har synliga ID-kort med lagstadgade uppgifter samt registrerade skattenummer.
 • Vi använder alltid skyddsutrustning som krävs enligt arbetets art och plats:
  • skyddshandskar
  • skyddsskor med stålhätta
  • kläder med hög synlighet
  • ID-kort
  • hörselskydd
  • hjälmar
  • andningsskydd med olika filter
  • skyddsglasögon eller ansiktsskydd

Trött på förseningar?

För en inköpare är det betungande med leverantörer som inte levererar i tid och som man ständigt behöver påminna för att få något gjort. Det gäller inte PCS. Vi håller oss till överenskommen tidtabell och levererar överenskommen tjänst. Inga projekt blir försenade p.g.a. oss.

Om man regelbundet anlitar våra tjänster ställer vi alltid upp när våra kunder behöver oss. Efter att du första gången kontaktar oss skall det kännas som att allt ordnar sig. Det är denna känsla vi vill förmedla.

Medlem i:

pcs - pålitlig partner
Handelskammaren