Städning Karleby

Städning i Karleby med omnejd

Professional Cleaning Service PCS utför professionell städning för företag i Karleby med omnejd. Vi erbjuder våra företagskunder en högklassig städtjänst: med varje enskild kund kommer vi fram till en prisvärd helhetslösning som passar just dem.

Städtjänster för företag i Karleby med omnejd

I våra tjänster ingår bl.a.

  • underhållsstädning
  • slutstädning av byggnader
  • storstädning
  • städschema
  • bytesmattor
  • sanitetstillbehör och -automater
  • fönstertvätt
  • golvunderhåll

Professional Cleaning Service PCS är det ledande städföretaget i Kust-Österbotten. Vi har 70 anställda och vårt huvudkontor finns i Jakobstad. År 2015 var vår omsättning 1,9 miljoner euro.

Kvalitet och kundservice högsta prioritet

Vi erbjuder högklassiga tjänster som skräddarsys efter kundens behov. I dagsläget använder en stor del av företagen i Karlebynejden våra tjänster.

Vi vill erbjuda våra kunder tjänster som motsvarar deras förväntningar. Genom att skapa långa kundförhållanden får vi en djupare förståelse för kundens behov, vilket gör att vi kan erbjuda ännu bättre tjänster, anpassade efter situation och budget.

Tillgängliga och pålitliga

Förutom rena utrymmen vill vi också erbjuda våra kunder bästa möjliga kundservice. Därför är kundtjänsten för våra avtalskunder öppen 24/7.

Vi håller det vi lovar. Alla arbeten utförs punktligt och inom utsatt tid för överenskomna projekt.

Kvalitet genom planering och uppföljning

Vi tar hand om hela städhelheten från planering till förverkligande och uppföljning.

Vi kommer fram till städbehovet tillsammans med varje enskild kund, samt tar fram städschema och kartlägger eventuella behov för storstädning och specialiserade tjänster.

Städarbetet utförs av vår professionella personal, som till sin hjälp har ergonomiska och ändamålsenliga redskap. Personalen som utför arbetet handplockas på basis av kundens behov. Vi gör tydliga skriftliga städscheman som vi kontinuerligt uppdaterar.

Vi följer upp kvaliteten på städningen med vårt egenutvecklade system för kvalitetskontroll. Med systemets hjälp kan vår personal vara säker på att städningen har en konsekvent kvalitet.

Utbildad personal – hög trivsel

På PCS är vi stolta över vår kunniga personal. Vi inser att det finns ett samband mellan personalens trivsel och goda arbetsresultat, varför vi satsar på personalens välmående.

Vi genomför kontinuerlig skolning av vår personal, och våra arbetsbeskrivningar och dokumentation uppdateras ständigt så att arbetet fortlöper smidigt och enligt kundens önskemål. Till sitt stöd har arbetarna kunniga förmän.

Arbetsredskap och arbetssäkerhet

Arbetet går smidigt och är trevligt när arbetsredskapen och -säkerheten är i skick.

Till vårt förfogande har vi den skyddsutrustning som behövs för att säkert utföra vårt arbete på t.ex. byggarbetsplatser eller i industrilokaler. Vår personal har tillgång till teknisk support dygnet runt ifall ett oväntat problem skulle dyka upp.

Vi har också investerat i ergonomiska städredskap som höjer arbetstrivseln. Vår tekniska support kan inkallas dygnet runt för att hjälpa vår personal med eventuella problem gällande städredskap och –maskiner.

 

Städning karleby